Zorg en Veiligheidshuis

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)

Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Kwaliteitsstandaarden

In dit document staan kort de kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader op een rij. Download document (pdf)

PTSS instructie DSM-5 (PCL-5)

Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij mensen vanaf 16 jaar DOWNLOAD INSTRUCTIE (pdf)

PTSS checklist DSM-5 (PCL-5)

Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij mensen vanaf 16 jaar DOWNLOAD CHECKLIST (pdf)

Opzet pilot SWT Zwolle VT samenwerking 2021

Veilig Thuis IJsselland en het Sociaal Wijkteam in Zwolle onderschrijven de IJssellandse Regiovisie “Geweld hoort nergens thuis” (2021-2024) waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling zo lokaal mogelijk en in de directe omgeving van slachtoffers en het netwerk moet plaatsvinden. De wijze waarop we deze beweging naar een meer lokale aanpak […]

Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024

Regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJsselland 2021-2024. Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024 (pdf)

Doorbreek de cirkel over partnergeweld

Soms raken partners verstrikt in een cirkel van geweld. Wat begon als een ogenschijnlijk liefdevolle relatie, kan omslaan naar een situatie van manipulatie, schuld, schaamte en onveiligheid. Partnergeweld ontstaat vaak uit onmacht. Het kan gepleegd worden door zowel mannen als vrouwen en in het komt voor in alle soorten relaties. Waarom is het zo moeilijk om […]

Zelfscan | Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Gemeenten kunnen door het invullen van deze zelfscan beoordelen hoe goed hun lokale teams in staat zijn hun rol en taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren en waar nog ontwikkeling en versterking nodig is. Deze zelfscan hoort bij het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. DOWNLOAD […]

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Dit kwaliteitskader heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams zodat deze kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen en het geweld kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen. Het kwaliteitskader richt zich daarmee op gemeenten in hun opdrachtgevende verantwoordelijkheid naar lokale (wijk)teams en hun daarmee […]