Aanmelden MDA++

MDA++ betekent Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de eerste + staat voor specialistisch en de tweede + voor intersectoraal. Het MDA++ team bestaat uit specialisten uit de psychosociale, medische, forensische en justitiële sector. De criteria om een casus te kunnen aanmelden zijn Er is sprake van structurele onveiligheid. Er is veel inzet […]

CRIES-13 vragenlijst (kind versie)

De CRIES-13 (Children’s Revised Impact of Event Scale) is een vragenlijst waarmee gescreend wordt op posttraumatische stressklachten bij kinderen. De vragenlijst bestaat uit 13 items en is geschikt voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Er is een kind- en ouderversie beschikbaar. DOWNLOAD VRAGENLIJST (pdf)

CRIES-13 handleiding (kind versie)

Handleiding bij CRIES-13, een korte screeningslijst om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren. DOWNLOAD VRAGENLIJST (pdf)

PTSS instructie DSM-5 (PCL-5)

Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij mensen vanaf 16 jaar DOWNLOAD INSTRUCTIE (pdf)

PTSS checklist DSM-5 (PCL-5)

Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij mensen vanaf 16 jaar DOWNLOAD CHECKLIST (pdf)

Traumabehandelingen overzicht IJsselland

Traumabehandelingen gegeven in de Regio IJsselland* 3 meest bewezen effectieve traumabehandelingen Imaginaire Exposure (IE) Eye Movement Desensitization and reprocessing (EMDR) Imaginaire Rescripting (IR) Overige traumabehandelingen Cognitieve gedragstherapie ( CGT) Psychotherapie Gezinsbehandeling Psychomotorische therapie Schrijftherapie Medicatie Lichaamsgerichte therapie Narratieve Exposure Aanbieders van traumabehandelingen in de Regio IJsselland* Kind en Jeugd Jeugd GGZ Karakter Accare Yarin jeugdhulp […]

Zelfscan | Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Gemeenten kunnen door het invullen van deze zelfscan beoordelen hoe goed hun lokale teams in staat zijn hun rol en taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren en waar nog ontwikkeling en versterking nodig is. Deze zelfscan hoort bij het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. DOWNLOAD […]

Checklist geweld hoort nergens thuis

Wat kan je helpen om integrale sturing te agenderen, te formaliseren en te organiseren? In dit document staan een aantal ideeën en suggesties die je wellicht verder kunnen helpen. Het is geen uitputtende lijst maar bedoeld om je te inspireren. DOWNLOAD CHECKLIST (pdf)

Risicoprofielen ouderenmishandeling Regioplan

Presentatie van risicoprofielen bij ouderenmishandeling om dit eerder en beter te signaleren. DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Ouderenmishandeling en meldcode

Deze presentatie is bedoeld als handreiking voor aandacht functionarissen Ouderenmishandeling om ouderenmishandeling in hun organisatie bespreek te maken. De presentatie bevat (achtergrond)informatie en relevante links. DOWNLOAD PRESENTATIE (pdf)