Zorg en Veiligheidshuis

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)

Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid, Vogtlander & Van Arum

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en herstel. Een duurzame visie op samenwerking bij kindermishandeling, huiselijk geweld (Top 3). DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Kwaliteitsstandaarden

In dit document staan kort de kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader op een rij. Download document (pdf)

Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart […]

Infographic – Samenwerkingsafspraken

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)

Opzet pilot SWT Zwolle VT samenwerking 2021

Veilig Thuis IJsselland en het Sociaal Wijkteam in Zwolle onderschrijven de IJssellandse Regiovisie “Geweld hoort nergens thuis” (2021-2024) waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling zo lokaal mogelijk en in de directe omgeving van slachtoffers en het netwerk moet plaatsvinden. De wijze waarop we deze beweging naar een meer lokale aanpak […]

Evaluatie pilot SWT Zwolle VT samenwerking

Het Sociaal Wijkteam (SWT) biedt (intensieve) vrijwillige hulp aan Zwolse gezinnen die te maken hebben acute en structurele onveiligheid en richt zich daarbij op alle aspecten die in het dagelijks leven van gezinnen belangrijk zijn (brede integrale aanpak). Veilig Thuis ondersteunt iedereen die te maken krijgt met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij staat de veiligheid voor alle betrokkenen voorop. Tijdens […]

Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024

Regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJsselland 2021-2024. Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024 (pdf)

Doorbreek de cirkel over partnergeweld

Soms raken partners verstrikt in een cirkel van geweld. Wat begon als een ogenschijnlijk liefdevolle relatie, kan omslaan naar een situatie van manipulatie, schuld, schaamte en onveiligheid. Partnergeweld ontstaat vaak uit onmacht. Het kan gepleegd worden door zowel mannen als vrouwen en in het komt voor in alle soorten relaties. Waarom is het zo moeilijk om […]