Traumasensitief werken

In dit webinar wordt aandacht besteed aan traumasensitief werken. Het gaat om traumabewustzijn, theoretische achtergronden en wat jij als professional kan doen op het gebied van trauma screening en trauma aanpak. Er wordt een signalenkaart trauma geïntroduceerd en we geven informatie over traumascreeningslijsten die je in het dagelijkse werk kunt gebruiken.   DOWNLOAD PRESENTATIE (pdf)

Kindermishandeling praat met elkaar

Onderzoek toont aan dat kinderen ernstig beschadigd kunnen worden als ze regelmatig getuige (horen en of zien) zijn van huiselijk geweld. Ouders geven vaak aan dat de kinderen geen getuige waren omdat zij het geweld niet gezien hebben (ze lagen op bed, ze waren niet thuis). Echter, kinderen voelen de spanning, horen de kreten, zien […]

Regiovisie in beeld

Veiligheid is van ons allemaal. Dat is de kernboodschap uit de Regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle IJssellandse gemeenten en hun netwerkpartners gaan werken volgens deze visie. Wat betekent de regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren nu voor lokale teams en netwerkpartners in de praktijk? Wil je weten wat de regiovisie inhoudt? […]

Doorbreek de cirkel over partnergeweld

Soms raken partners verstrikt in een cirkel van geweld. Wat begon als een ogenschijnlijk liefdevolle relatie, kan omslaan naar een situatie van manipulatie, schuld, schaamte en onveiligheid. Partnergeweld ontstaat vaak uit onmacht. Het kan gepleegd worden door zowel mannen als vrouwen en in het komt voor in alle soorten relaties. Waarom is het zo moeilijk om […]

Kindermishandeling dichterbij dan je denkt

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Circa 3 procent van alle kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor […]

Samen werken tegen ouderenmishandeling

Om ouderenmishandeling duurzaam te stoppen, is samenwerking nodig. Maar wie werken er allemaal samen in de aanpak van ouderenmishandeling? En wat is ouderenmishandeling precies? Tijdens het webinar Samenwerken tegen ouderenmishandeling op 15 juni staan deze vragen centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt vanuit verschillende perspectieven besproken hoe ouderenmishandeling eruit kan zien en hoe het duurzaam doorbroken […]

Ouderenmishandeling, durf jij het te zien