Ondersteuning gemeente Steenwijkerland

U kunt contact opnemen met Jeugd- of Wmo consulenten voor advies. Ook voeren de consulenten casusregie uit nadat Veilig Thuis IJsselland heeft geconstateerd dat er geen sprake is van acute onveiligheid.

Ondersteuning Olst-Wijhe

Voor al uw vragen over ondersteuning, welzijn, zorg, werk, inkomen, kinderen, jeugd en gezondheid.

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe

Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Dan kun je naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek om te praten over opvoeden en opgroeien. Onderwerpen waarvoor ouders bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin komen zijn: Mijn kind eet slecht, wat kan ik hieraan […]

Samen Doen Hardenberg

In Hardenberg blijven wij ons inzetten voor een toekomst zonder geweld in gezinnen en huishoudens. Wij wensen dat iedere inwoner van onze gemeente in een liefdevolle en gezonde thuissituatie kan opgroeien en leven. Wij weten echter ook dat dit helaas niet altijd het geval is en er een situatie met geweld kan ontstaan. Voel jij […]

Voorlichting werkwijze Veilig Thuis

Gratis voorlichting We geven graag een toelichting op het werk van Veilig Thuis IJsselland. Daarmee willen we meer bekendheid geven aan wat we doen, maar ook de werkwijze van anderen leren kennen. Zodat we, als samenwerkingspartners, meer gebruik kunnen maken van expertise over en weer. En de drempel lager wordt om elkaar op te zoeken. […]

Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland, een veilig thuis voor iedereen Veilig Thuis IJsselland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling in de regio IJsselland. Je kunt bij ons terecht voor advies, wanneer het thuis niet goed gaat, wanneer jij je zorgen maakt om een ander of wanneer je wilt weten wat jij als […]

Centrum voor Jeugd en Gezin Raalte

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die je hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de […]

Sociale wijkteams gemeente Zwolle

Thuis hoort een veilige plek te zijn. Voor iedereen. Helaas is dit niet altijd het geval. Soms is er namelijk sprake van huiselijk geweld. Dan gebruikt een partner of ander gezinslid geweld. Geweld komt voor in vele vormen: lichamelijk, seksueel of emotioneel. Ook wordt geweld op verschillende gezinsleden gericht: kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling. In welke […]

Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern

De Kern maatschappelijk werk biedt hulp bij vragen of problemen waar je alleen niet uitkomt. Zo kunnen wij ook ondersteuning bieden in situaties waarin sprake is van huiselijk geweld. Samen met de betrokkene(n) kijkt we als maatschappelijk werkers wat nodig is in de betreffende situatie. We bespreken samen welke problemen er zijn en waar iemand […]